Vätgas som bränsle skulle kunna minska utsläpp från vägtransporter med 70 procent

Fördelarna med vätgas som bränsle uppmärksammas alltmer. En ny forskningsrapport från Högskolan i Gävle visar att vätgasdrivna lastbilar skulle kunna minska utsläppen från transporter till och från Gävle hamn med 70 procent. I rapporten har Peder Zandén Kjellén, forskare i miljövetenskap, samlat in data om vägtransporter som trafikerar Gävle hamn. 190 lastbilar som dagligen transporterar […]

Svea Vind Offshore tecknar avtal om vätgasleveranser

Tillsammans med Maserfrakt AB, ett av Sveriges största maskin- och transportförmedlingsföretag, har Svea Vind offshore tecknat avtal om leveranser av vätgas för fordonsdrift. Vätgasproduktionen kommer att ske i Gävle eller Borlänge med preliminär start kring årsskiftet 2022–2023. Vätgasanläggningen kommer att byggas på en av Maserfrakts distributionsterminaler som ligger i Borlänge och Gävle. – Vätgasproduktionen kommer […]

Strandmöllen AB får investeringsstöd från Klimatklivet för vätgasproduktion

Klimatklivet har beviljat vår medlem Strandmöllen AB investeringsstöd för uppförandet av en anläggning för vätgasproduktion i småländska Ljungby. Detta möjliggör Strandmöllen ABs deltagande mot en grönare framtid med ett nybanade vätgasprojekt med inriktning på tunga fordon. Målet är att bli en ledande svensk vätgasproducent. Strandmöllen har stor erfarenhet av att producera vätgas, då bolaget sedan […]