Everfuel planerar 15 vätgasmackar i Sverige

Danska Everfuel har presenterat sin plan för utrullning av vätgasmackar i Sverige. Målet är 15 stationer vid slutet av 2023.  En förutsättning för att fler utsläppsfria vätgasfordon ska kunna rulla på gatorna är en tankinfrastruktur. I dagsläget finns endast ett fåtal publika vätgastankstationer i Sverige, men för att klara klimatmålen framöver satsar allt fler fordonstillverkare […]

Volvo satsar på vätgasdrift för eldrivna lastbilar – kräver 1000 tankstationer

Volvo är övertygande om att framtidens tunga transporter kommer att köras på vätgas. Tillsammans med Daimler Trucks går de ihop i bolaget cellcentric som ska producera vätgasbaserade bränslecellssystem. Lastbilstillverkarna kräver därför att det ska finnas 1000 vätgasmackar i Europa innan 2030. Tidigare i år meddelade Volvo att de blir delägare i bolaget cellcentric, tillsammans med […]

Powercell lanserar bränslecellssystem för elektriska arbetsfordon

Traktorer utan utsläpp kommer snart att bli verklighet när Bränslecellsbolaget PowerCell Sweden nu presenterar en komplett produktportfölj för vätgaselektrifiering inom off-roadsegmentet. Det möjliggör omställningen bort från dieselmotorer. Produktportföljen omfattar kompletta bränslecellssystem under varumärket Powercellution med effekt från 60 kilowatt upp till megawatt installationer. Off-road-segmentet omfattar anläggningsmaskiner, truckar, terminaltraktorer, containerlyftar och olika typer av arbetsfordon. Segmentet använder i […]

Stort intresse i Tyskland för Plagazianläggningen som omvandlar sopor till grön vätgas

En viktig milstolpe har uppnåtts i veckan då svenska cleantech företaget Plagazi och tyska återvinningsföretaget Neue Energien Premnitz, presenterade färdigställandet av den första fasen av Plagazianläggningen som byggs utanför Berlin.   Anläggningen som kommer att tillverka grön vätgas av avfall, uppförs i den tyska staden Premnitz, utanför Berlin. Stadens borgmästare, Ralf Tebling, har bjudit in […]

Sverige ställer om med hjälp av vätgas

Vätgas är vår idag vanligaste industrigas i antalet användningsområden. Den används inom många olika sektorer – som råvara i många olika processer för att skapa många olika slutprodukter, som drivmedel, som energibärare för att lagra energi, i vissa fall även under längre tid. Det är en stor fördel att vätgas används inom så många sektorer […]