Almedalen 2021: Omställningen för vägtransporter – hur ser den ut och vad innebär den?

Transporter bidrar med omkring fem procent av EU:s BNP och sysselsätter mer än tio miljoner i Europa. Men transporter kommer till ett högt pris för samhället, då de står för en fjärdedel av EU:s totala utsläpp av växthusgaser. Vätgas tillsammans med batterier, pekas ut som innovativa tekniker för att nå EU:s ambitiösa klimatmål. Ny teknik […]

Almedalen: Hur säkrar vi en robust energiförsörjning till industri och samhälle?

Vårt samhälle är idag helt beroende av el. En av vår tids största utmaningar är att klara energiförsörjningen samtidigt som vi måste begränsa påverkan på klimatet. Med en ökande elanvändning krävs robusta energiförsörjningssystem. Vätgasen kan vara en del i att klara vår energiförsörjning, men det krävs samarbete mellan branscher och företag. Per Rosenqvist, Managing Director på […]