46 miljoner kronor till forskning om fossilfritt stål

Nu startar det hittills största forskningssamarbetet i Sverige mellan akademi, institut och industri om fossilfri avancerad ståltillverkning och produktion. Satsningen, totalt 46 miljoner SEK, ska påskynda den gröna omställningen och svensk stålindustris mål om nollutsläpp av koldioxid. Det är Luleå tekniska universitet, metallforskningsinstitutet Swerim och SSAB som samarbetar i det nya projektet. – Vi ska […]

Norwegian Hydrogen får 20 miljoner kronor för att bygga vätgasstationer i Sverige

Norwegian Hydrogen har fått 20 miljoner kronor i bidrag från Energimyndigheten för att bygga en vätgastankstation i Visby på Gotland. ”En viktig milstolpe för oss”, säger Per Øyvind Voie, ansvarig för tankning i norska Hydrogen. ”Detta utgör starten för att bygga ett nytt nätverk av vätgastankstationer riktat mot tunga transporter och är därmed en stor […]

Debatt: Vätgassatsning är nödvändig för en ledande nation

De närmaste tio åren kommer att vara mycket avgörande för hur jordens framtid kommer att se ut. FN:s klimatpanel IPCC slår fast att om inte vår användning av fossilbaserad energi fasas ut, kommer jorden att drabbas av extremväder vilket påverkar hela ekosystemet och därmed även vårt ekonomiska system. Att successivt ersätta fossilsamhället är inte ett […]

Delegerad akt om additionalitet har äntligen antagits

Europeiska kommissionen har äntligen publicerat den delegerade akten om additionalitet. Definitionen är nyckeln för att avgöra att de föreslagna målen i Direktivet om Förnybar Energi efterlevs. Mål som skulle få industri- och transportsektorer att successivt ersätta grått väte med grönt väte samt skapa nya marknader. Det har tagit över tre år för EU-kommissionen att tillhandahålla […]

Utlysning – 195 miljoner euro till utveckling av vätgasteknik

EU-organisationen Clean Hydrogen Partnership har öppnat sin utlysning av totalt 195 miljoner euro tillgängliga för projekt inom vätgas. Clean Hydrogen Partnership är ett offentligt-privat partnerskap som stöder forsknings- och innovationsaktiviteter inom vätgasteknik över hela Europa. Organisationen kommer att få totalt 1 miljard euro från EU för perioden 2021-2027 med potential för ytterligare 1 miljard euro […]