Göteborg i avtal med producent av bränslecellsfordon

Australienska H2X kommer att etablera sitt europeiska huvudkontor i Göteborg för att ta fram vätgasdrivna bränslecellsfordon. Företaget har tecknat ett avtal med det kommunala miljöföretaget Renova om att ta fram vätgasdrivna bränslecellsdrivna lastbilar och lätta fordon. I ett första skede ska bolaget ta fram två tunga fordon, varav en 18 tons sopbil, och tre mindre […]

Danmark presenterar en nationell vätgasstrategi

I veckan presenterade Danmark sin nationella vätgasstrategi  med en ambition på 4-6 GW elektrolyskapacitet till 2030. – Även om vi hade sett ett ännu högre mål, så är det ett viktigt verktyg för att säkerställa den nödvändiga expansionen av förnybar energi och att tvinga det politiska systemet att ta på sig ansvaret för att expansionen […]

Ökad vätgasproduktion ska minska beroendet av rysk gas

För att göra Europa oberoende av rysk gas före 2030, har EU lanserat en plan – REPowerEU. En ökad volym av bland annat förnybar vätgasproduktion och en fördubblad biogasproduktion samt påskyndadet av miljötillstånd var några av de lösningar som lyftes fram för att motverka höga energipriser och snabba på omställningen. EU pekade på att ytterligare […]

Utlysning – Europa investerar över 300 miljoner euro till vätgasteknik

EU-organisationen Clean Hydrogen Partnership delar för första gången ut över 300 miljoner euro till projekt som stödjer uppskalning av vätgas- och bränslecellsteknik. Utlysningen kommer att omfatta projekt som främjar förnybar vätgasproduktion, kostnadsreduceringar, utveckling av lagrings- och distributionslösningar. Men även projekt som kan främja användningen av vätgas med låg koldioxidhalt i energiintensiva industrier, flyg samt tung […]

Medlemsporträtt – Svea Vind Offshore

Vätgas Sverige vill uppskatta vår medlem Svea Vind Offshore, som bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. FN:s senaste klimatrapport visar att klimatförändringarnas allvarliga effekter inträffar tidigare än vad man bedömde […]