Kanada och Tyskland  skriver avtal om export av vätgas   

Avtalet innefattar bland annat samarbete mellan länderna och att de gemensamt framhåller att vätgas som en essentiell roll i omställningen till klimatneutralitet. Det innebär att koldioxid från industrin ska bort och att Kanada från och med 2025 ska exportera ren vätgas till Tyskland. Rysslands krig i Ukraina har på kort tid ändrat förutsättningarna för import av […]