Linde bygger sin hittills största elektrolysör för flytande vätgas i USA

Linde bygger en 35 MW PEM-elektrolysör för vätgasproduktion vid Niagarafallen. Elen till framställningen av vätgas, kommer från vattenkraft som kopplas till en befintlig förvätskningsanläggning, där producerad gas omvandlas till flytande vätgas. Anläggningen ska stå färdig 2025. Investeringen innebär att Linde fördubblar sin kapacitet att leverera förnybart flytande väte i USA. Utöver elektrolysören vid Niagarafallen, planerar Linde att bygga flera anläggningar för […]