Swedavia har ingått ett samarbetsavtal med flera företag för att främja utvecklingen av vätgasflyg

Tillsammans med Airbus, Avinor, SAS och Vattenfall har Swedavia undertecknat en avsiktsförklaring om att gemensamt arbeta för att utveckla vätgasinfrastruktur på flygplatser i Sverige och Norge. Syftet med samarbetet är att genomföra en förstudie om vätgas och etablera en ram för eventuell implementering av vätgasdrivna flyg i båda länderna. Studien kommer att omfatta hela kedjan […]