BASREHRT; Samarbete i Östersjöregionen

Länderna i Östersjöregionen står inför utmaningar hur man producerar grön och klimatneutral energi. Faktum är att så mycket som 75 % av EU:s växthusgasutsläpp fortfarande kommer från energianvändning och energiproduktion. Samarbete och utbyte av god praxis från vätgas och andra förnybara energisektorer i projekt som BASREHRT kan vara en betydande förändring för att påskynda den […]