En knapp ökning för snabbare klimatomställning i vårbudgeten

De största utgiftsposterna i regeringens vårbudget är kopplade till kriget i Ukraina. Utöver det vill regeringen satsa på sjukvård, höjda pensioner samt klimatbonus för subventionering av miljöbilar. Totalt avser man avsätta 26 miljarder till en snabbare klimatomställning. Det föreslås en viss boost av årets budget, men på flera områden minskar anslagen under de kommande åren. […]