Småskalig vätgasproduktion och självförsörjande hus redan verklighet i Sjöbo

Bildtext: Martina Wettin, Hans-Olof Nilsson från Nilsson Energy tillsammans med Kent Tillberg, AB Sjöbohem på invigningen av vätgasanläggningen Hydrobust I Sjöbo sprudlar entusiasmen och innovationen när det gäller att hitta klimatsmarta lösningar för el och bränsle. När kommunägda AB Sjöbohem ville att deras fastigheter skulle vara självförsörjande på grön el och samtidigt producera vätgas till […]