H2 Green steel och Statkraft i samarbete om förnybar el

Norska bolaget statkraft kommer leverera 2 TWh förnybar el per år till H2 Green Steels verksamhet i Sverige. Ett viktigt steg för Sveriges förnybara industri att visa på konkret och verkligt engagemang.   Statkraft, Europas största leverantör av förnybar energi kommer förse H2 Green Steel med förnybar el under perioden 2026-2032. Den förnybara elen kommer från Statkrafts vattenkraftverk […]