The Next Wave hydrogen project continues – Funding for Phase 2 granted

  The Nordic Hydrogen Partnership (NHP, www.nordichydrogenpartnership.com) has been granted financing by Nordic Innovation – extending its heavy-duty hydrogen transport collaboration project in the Nordic countries. From the beginning of 2022, Nordic Innovation has granted NHP and partners funding to continue and broaden their activities to push deployment of heavy-duty hydrogen vehicles and infrastructure through […]

BASREHRT; Samarbete i Östersjöregionen

Länderna i Östersjöregionen står inför utmaningar hur man producerar grön och klimatneutral energi. Faktum är att så mycket som 75 % av EU:s växthusgasutsläpp fortfarande kommer från energianvändning och energiproduktion. Samarbete och utbyte av god praxis från vätgas och andra förnybara energisektorer i projekt som BASREHRT kan vara en betydande förändring för att påskynda den […]