Österrike första IKEA-varuhuset att använda vätgaslastbilar

De senaste två åren har IKEA använt elbilar för transporter inom stadsområden. Nu utökar IKEA Österrike sina utsläppsfria transporter med vätgasdrivna fordon, och tar ytterligare ett steg mot att göra alla leveranser i hela Österrike utsläppsfria till 2025. Utsläppen av växthusgaser längs försörjningskedjorna är ett problem med allvarlig klimatpåverkan. Därför vidtar IKEA Österrike ytterligare åtgärder […]

Agreement reached on AFIR

Late last night (27th March), EU institutions reached a deal on the Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR), the key piece of legislation for Europe’s nascent hydrogen-powered road transport sector. Article 6 of the regulation will mandate the construction of one gaseous hydrogen refuelling station (HRS) every 200 km on the TEN-T core network by the […]

HE and signatories worry about slow AFIR progress

Hydrogen Europe and 120 other organisations have signed an open letter to Member States, European Parliament and the European Commission calling on the institutions to reach an agreement for the Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) on the next trilogue on the 27th of March. The signatories are in particular highlighting the slow progress on Articles […]

Nordic Hydrogen Corridor – utbyggnad av vätgasinfrastruktur

I år var Vätgas Sverige med på BioDriv Tinget på Nalen i Stockholm. Dagens program var fullmatat med intressanta föredrag och viktiga samtal om omställningen till fossilfria transporter. Vi diskuterade lokal, regional, nationell och inte minst på EU-nivå. EU trycker på för att medlemsländerna ska ha samma ambitionsnivå vad gäller växthusutsläpp. Sverige har tidigare varit en […]

Nya tankstationer i Elektrifieringspiloter

Nu rasslar det till med fler tankstationer, denna gång från Elektrifieringspiloten som kommer från Energimyndigheten. Hynion Sverige AB fick idag besked om 61 miljoner kronor i stöd för byggandet av två robusta vätgasstationer. Everfuel får 79 miljoner för byggande av 3 vätgasstationer. Hynion designar, bygger och driver vätgasstationer i och runt de största städerna i […]