Studien bekräftar möjligheten till väteelektriska regionaljetflygplan

ZeroAvia tillsammans med MHIRJ har genomfört en inledande teknisk studie det senaste året på väteelektriska regionaljetflygplan. Studien har identifierat maximal startvikt, tyngdpunkt och strukturella tillåtelser. Man visar också på en eftermonteringsmetod med ZeroAvias drivlina ZA2000RJ för flygplan i CRJ-serien som är i drift. Det finns goda möjligheter för lagring av vätebränsle ombord och integrering av […]

Impact Coatings registrerar ett amerikanskt dotterbolag för att stödja efterfrågan på vätgas

Ett nytt dotterbolag har registrerats i USA av Impact Coatings för att stödja den växande efterfrågan på väte som ett alternativt bränsle. Impact Coatings North America kommer att stärka sin närvaro i regionen för att göra det möjligt att vara närmre nuvarande potentiella kunder. Detta underlättar både avtalsmässiga processer och dess medvetenhet.¨ Företagets aktivitet kommer […]

Tema Transport – Almedalsveckan 2023

Let’s start the conversation. Transporter berör oss alla. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter svarar för knappt en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. För att fasa ut fossila bränslen inom transportsektorn, sker en utveckling av vätgas inom alla transportslag. En vätgasinfrastruktur börjar växa fram. Men var är fordonen och politiken? Det kommer en mängd förordningar och direktiv från EU, hur […]

Tema Industri – Almedalsveckan 2023

Let´s start the conversation. Den förnybara vätgasen är nödvändig för att klara omställningen i svensk industri och för att nå våra klimatmål. 90% av den förnybara vätgasen som ska produceras, kommer att behövas inom industrin. Här finns stor potential för Sverige att skapa attraktionskraft. Bland annat uppskattas att 100 000 nya jobb kommer att skapas, bara […]

Tema Energi – Almedalsveckan 2023

Let’s start the conversation. Vätgas Sverige är på plats i Almedalen i år och tillsammans med våra medlemmar öppnar vi upp Arena Vätgas för att diskutera den enorma energiomställning vi står inför. Förnybara energikällor såsom vind- och solenergi är vägen framåt. Ett nytt modernt energisystem skapar stora möjligheter till hållbar utveckling både för klimatet och ekonomin. Men omställningen innebär […]