Sverige ställer om med hjälp av vätgas

Vätgas är vår idag vanligaste industrigas i antalet användningsområden. Den används inom många olika sektorer – som råvara i många olika processer för att skapa många olika slutprodukter, som drivmedel, som energibärare för att lagra energi, i vissa fall även under längre tid. Det är en stor fördel att vätgas används inom så många sektorer […]

Ökad kunskap om vätgas hos politiker

Allt fler politiker uppmärksammar vätgasen som en möjliggörare i klimatomställningen. Enligt Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, vet man nu vilka tekniker som är avgörande i klimatomställningen. Det handlar bland annat bland annat om vätgas och vindkraft skriver Sveriges radio. Partiet vill rikta forskningsmedlen mot att utveckla tekniker som är avgörande för klimatomställningen. Dadgostar menar att alla […]

Våga vara visionär: Planera för en fyrdubbling av dagens elanvändning

Allt fler industriprocesser, transporter och framställning av råvaror drivs av el. Men dagens prognoser tar inte höjd för den snabbt intensifierade elektrifieringen. Regeringens nya strategi för elektrifiering måste beakta nya trender och våga tänka stort. Det är inte osannolikt att elanvändningen fyrdubblas till år 2050. I takt med fallande priser på ny teknik och samhällets […]

Våga vara visionär: Planera för ökad användning av förnybar el

I takt med att industrin fasar ut fossil energi kommer kraven på förnybar el öka allt mer. År 2050 förväntas användningen av el bli fyra gånger högre mot vad den är idag. Regeringens nya strategi för elektrifiering måste väga in den snabbt intensifierade elanvändningen. I DN debatt skriver vi tillsammans med Power Circle, Svensk Solenergi […]