Första pistmaskinen på vätgas

Nu är avgaser i backen från pistmaskiner ett minne blott för alla skidentusiaster. Italienska Prinoth lanserar den första vätgasdrivna pistmaskinen LEITWOLF h2MOTION. Den vätgasdrivna pistmaskinen släpper bara ut vattenånga, men är kraftfullare än dieseldrivna pistmaskiner. På grund av hårdare krav på reducerade koldioxidutsläpp, behöver skidindustrin ersätta sina dieseldriva maskiner med miljövänligare alternativ.  LEITWOLF h2MOTION visades […]

Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram en ny vätgasstrategi

Mot bakgrund av det stora intresset från framförallt industrin och transportnäringen, har regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell vätgasstrategi. Målet med strategin och åtgärdsförslagen är att utveckla och ta till vara möjligheterna med vätgas och elektrobränslen och underlätta energiomställningen. – Vi ska öka den inhemska produktionen och ta tillvara vätgasens möjligheter […]

Cortus Energy levererar syngas till Höganäs AB för första proveldning i värmeugn

Höganäs AB fick under tisdagen en första provleverans av syngas från vår medlem Cortus anläggning för förnybar energi i Höganäs. Den gröna energigasen har använts för proveldning i den värmningsugn som konverterats för drift med syngas att ersätta naturgas. Testet har genomförts med bra resultat för båda parter. Testet är en del i de förberedelser […]

Volvo satsar på nytt affärsområde inom elektrifiering

Batterier, laddning, återvinning och vätgas är ledorden när Volvokoncernen bildar ett nytt affärsområde, Volvo Energy. Det nya affärsområdet kommer att effektivisera interna aktiviteter kring elektrifiering. De kommer att slå ihop aktiviteter kring energi- och laddningsstruktur, men även erbjuda sina kunder använda batterier för lagringslösningar. Vätgasinfrastruktur för bränslecellsfordon ingår även i det nya affärsområdet. Volvo menar […]

Mariestad visar vägen till ett hållbart samhälle

På grund av att priserna på förnybar energi har rasat de senaste åren tillsammans med lägre kostnader för elektrolysörer, har intresset för förnybar vätgas ökat. Eftersom vätgasen endast släpper ut vattenånga blir den intressant för energiomställningen som alla världens länder står inför. Mariestad är kommunen som har satsat på vätgas på riktigt, långt innan EU […]