H2 Green steel och Statkraft i samarbete om förnybar el

Norska bolaget statkraft kommer leverera 2 TWh förnybar el per år till H2 Green Steels verksamhet i Sverige. Ett viktigt steg för Sveriges förnybara industri att visa på konkret och verkligt engagemang.   Statkraft, Europas största leverantör av förnybar energi kommer förse H2 Green Steel med förnybar el under perioden 2026-2032. Den förnybara elen kommer från Statkrafts vattenkraftverk […]

Nya styrelsemedlemmar i Vätgas Sverige

Vätgas Sveriges styrelse fortsätter att utvecklas med nya imponerande erfarenheter och kompetenser. Sara Skärhem och Peter Enå valdes ut som styrelsemedlemmar under Vätgas Sveriges senaste årstämma 2022. ”Jag ser fram emot givande samtal och att gemensamt få reflektera och agera.”  Både Sara och Peter har en lång erfarenhet inom branschen och vill tillsammans med Vätgas Sverige samverka […]