Nordic Hydrogen Corridor för en utökad vätgasinfrastruktur

Vätgas är en energibärare som får mer och mer betydelse för det hållbara energisystemet. Just nu finns det ett antal större projekt inom flera sektorer bland annat transporter, energi och industri, där produktion och användning av vätgas är, eller planeras bli, central i en eller flera nya värdekedjor. För att driva på utvecklingen av fossilfria transporter och utveckla […]

Hydrogen production facility for the Nordic Hydrogen Corridor is planned to be built in Port of Gothenburg

With the support of the EU-funded project Nordic Hydrogen Corridor (NHC), which is part of Connecting Europe Facility (CEF) initiative, a production unit for hydrogen will be built in the Port of Gothenburg. One of the partners in the NHC project, the Norwegian energy company Statkraft, will be responsible for the hydrogen production facility at […]

Produktion av vätgas för Nordic Hydrogen Corridor planeras att placeras i Göteborg 

Med stöd av det delvis EU-finansierade projektet Nordic Hydrogen Corridor (NHC) kommer en produktionsenhet för vätgas anläggas i Göteborgs hamn. Det norska energibolaget Statkraft, som är en av samarbetspartners i projektet, kommer att ansvara för anläggningen.  Syftet med NHC är att främja infrastrukturen för vätgas genom att etablera en vätgaskorridor som binder ihop de nordiska […]

Nyfiken på vätgas som drivmedel?

Nu på fredag den 29 oktober kl 12.30 kommer Tekniska verken i Linköping AB ha två vätgasbilar på plats utanför deras huvudkontor på Brogatan 1. Du är varmt välkommen att komma och titta på bilarna och ställa frågor till Tekniska Verkets kunniga medarbetare. Bilarna på plats är nya Toyota Mirai generation två och en Hyundai Nexo. […]