Danmark presenterar en nationell vätgasstrategi

I veckan presenterade Danmark sin nationella vätgasstrategi  med en ambition på 4-6 GW elektrolyskapacitet till 2030. – Även om vi hade sett ett ännu högre mål, så är det ett viktigt verktyg för att säkerställa den nödvändiga expansionen av förnybar energi och att tvinga det politiska systemet att ta på sig ansvaret för att expansionen […]

Sveriges vätgasstrategi är klar

Nu är förslaget till en nationell vätgasstrategi klar! Ett viktigt steg framåt med en bra inramning av området och beskrivning av vätgasens roll och potential. Nu behövs politiskt ledarskap och samarbete för att sätta Sveriges ambitionsnivå och ta fram konkreta handlingsplaner. Läs strategin från Energimyndigheten.

Historisk satsning på grön vätgas i Norge

Statkraft, Yara och Aker Horizons har tecknat en avsiktsförklaring för att producera och utveckla en värdekedja för grön vätgas och grön ammoniak i Norge. Projektet visar tydligt att Norge tror på vätgasekonomin och en grön omställning. Det är Yaras ammoniakfabrik på Herøya i Porsgrunn som blir det första projektet.  Satsningen kan bli en av de […]

Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram en ny vätgasstrategi

Mot bakgrund av det stora intresset från framförallt industrin och transportnäringen, har regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell vätgasstrategi. Målet med strategin och åtgärdsförslagen är att utveckla och ta till vara möjligheterna med vätgas och elektrobränslen och underlätta energiomställningen. – Vi ska öka den inhemska produktionen och ta tillvara vätgasens möjligheter […]

Vätgasstrategin är viktig för ökad konkurrenskraft, men ambitionsnivån är försiktig

I dag presenterar Fossilfritt Sverige vätgasstrategin för regeringen. Branschorganisationen Vätgas Sverige och deras medlemmar välkomnar strategin och menar att det är positivt att så många användningsområden lyfts fram. Samtidigt efterlyser Vätgas Sverige djärvare ambitioner och tydligare budskap för den enskilde medborgaren. Sverige kan nu läggas till på den lista över länder som tagit fram en […]