Medlemsporträtt – H2CAB

Vätgas Sverige vill uppskatta vår medlem H2 Flowcell, ett moderbolag som ägnar sig åt information & konsultation som ämnar att främja konsumtion och produktion av främst grön vätgas. Edward Blomstrand, grundare till H2 Flowcell håller även på att starta upp ett nytt bolag inom vätgas. – Dessutom har jag startat ett vätgas taxibolag, H2CAB Flowcell […]

Strandmöllen AB har lagt en inköpsorder på en 3MW elektrolysör från FEST GmbH

Det svenska företaget Strandmöllen AB har köpt en 3MW elektrolysör från FEST GmbH. Strandmöllen uppför en produktionsanläggning för att tillhandahålla grön vätgas till den svenska marknaden och elektrolysören kommer att tas i drift i juli 2023. Strandmöllens vätgasprojekt, som delfinansieras av Naturvårdsverket, är en del av ett större samarbete mellan Strandmöllen, Ljungby Energi, PS Energi […]

Medlemsporträtt – Michelin

Vätgas Sverige vill uppskatta vår medlem Michelin, det ledande däckföretaget. Michelin är dedikerade till att på ett hållbart sätt förbättra rörligheten för varor och människor genom att tillverka och marknadsföra däck och tjänster för alla typer av fordon.  ”Innovating for a better life in motion” Företaget har hela tiden drivits framåt av innovationer – ”Innovating for […]

Medlemsporträtt – Svea Vind Offshore

Vätgas Sverige vill uppskatta vår medlem Svea Vind Offshore, som bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. FN:s senaste klimatrapport visar att klimatförändringarnas allvarliga effekter inträffar tidigare än vad man bedömde […]

Hyzon levererar vätgasbilar till den svenska logistikkoncernen MaserFrakt

Hyzon Motors Inc., en ledande leverantör av vätgasdrivna bränslecellsdrivna elfordon, tillkännagav idag undertecknandet av ett fordonsleveransavtal mellan MaserFrakt, en stor svensk transportkoncern, och Hyzon Motors Europe BV, Hyzons joint venture med Holthausen Clean Technology Investment B.V. Samarbetet markerar en milstolpe för att möjliggöra utsläppsfria långväga transporter i Sverige, eftersom det förväntas ta de första vätgasdrivna […]