Norwegian Hydrogen får 9,2 miljoner euro från EU för grön vätgasinfrastruktur i Finland och Danmark

Vireon, ett dotterbolag till Norwegian Hydrogen och ledande inom vätgasbränsle i Norden, har tilldelats 9,2 miljoner euro från EU för att vara pionjärer inom grön vätgasinfrastruktur i Finland och Danmark. Det här är en betydelsefull finansiering för Vireon för att bygga grön vätgasproduktion och tankstationer för tunga fordon i Finland och Danmark. Projektet syftar till […]

ABB: Vätgasen kan bli en game changer på energimarknaden

Finland har som officiellt mål att vara ett föregångsland och bli klimatneutralt före år 2035, vilket innebär att andelen förnybar energi behöver öka kraftigt de kommande åren. Som det ledande företaget i programmet Green Electrification 2035, som syftar till att hitta lösningar som möjliggör en snabbt växande användning av förnybar energi, har ABB en nyckelroll […]

OX2 säljer sin första energilagringsanläggning

OX2 har tecknat avtal med Flower, ett svenskt energiteknikbolag, om att sälja energilagringsanläggningen Bredhälla i Sverige. OX2 påbörjade byggnation av Bredhälla, beläget i Uppvidinge kommun i södra Sverige, i slutet av 2022. Anläggningen består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet på 42,5 MW/42,5 MWh fördelat på 20 containrar. Bredhälla kommer att tillhandahålla stödtjänster […]

Ny rapport från IVL om affärsmodeller inom vätgas

Inom ramen för projektet ”Vätgas i framtidens energisystem – affärsmodeller och användning i transportsektorn”, har IVL släppt en delrapport ”Vätgas inom svensk transportsektor – idag och 2045”. Projektet samarbetar nära vätgasaktörer, kunder och investerare aktiva inom svensk transportsektor för validering av resultatet. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till förbättrade förutsättningar för omställningen […]

Utbyggnad av infrastruktur för vätgas kräver tydligt regelverk

En utbyggd infrastruktur för vätgas skulle skapa flexibilitet för elsystemet, stärka energiberedskapen och framför allt göra det möjligt för fler verksamheter att få tillgång till en växande vätgasmarknad och förbättrade möjligheter till omställning. Energimyndigheten har nu överlämnat sin rapport ”Vätgas och vätgasinfrastruktur i det svenska energisystemet” till regeringen, vilken utgör en delrapport inom uppdraget att samordna arbetet med vätgas i Sverige. […]