Vattenfall och Preem ska undersöka storskalig utfasning av fossila bränslen med hjälp av havsbaserad vindkraft och vätgas

Vattenfall och Preem går nu in i en förstudiefas som undersöker möjligheterna att snabbt utveckla en värdekedja där havsbaserad vindkraft och vätgas kopplas samman med raffinaderiindustrin på den svenska västkusten för att möjliggöra en snabb omställning till fossilfria bränslen, med start senast år 2030.  Vattenfall ser enorm potential när det gäller sänkning av koldioxidutsläppen inom […]

Permascand och RES i gemensam utveckling av grön vätgasanläggning

Permascand satsar på att utveckla ett utvecklings- och teknikcenter för grön vätgas tillsammans med företaget RES. Vätgasanläggningen kommer utvecklas i Alby i Ånge kommun. – Det är en mycket positiv och intressant start att vi tillsammans kan bidra till ett utvecklingsprojekt av det här slaget, säger Peter Lundström, CEO på Permascand. Permascand är tillverkare av elektrokemiska lösningar […]

Göteborg i avtal med producent av bränslecellsfordon

Australienska H2X kommer att etablera sitt europeiska huvudkontor i Göteborg för att ta fram vätgasdrivna bränslecellsfordon. Företaget har tecknat ett avtal med det kommunala miljöföretaget Renova om att ta fram vätgasdrivna bränslecellsdrivna lastbilar och lätta fordon. I ett första skede ska bolaget ta fram två tunga fordon, varav en 18 tons sopbil, och tre mindre […]

Ökad vätgasproduktion ska minska beroendet av rysk gas

För att göra Europa oberoende av rysk gas före 2030, har EU lanserat en plan – REPowerEU. En ökad volym av bland annat förnybar vätgasproduktion och en fördubblad biogasproduktion samt påskyndadet av miljötillstånd var några av de lösningar som lyftes fram för att motverka höga energipriser och snabba på omställningen. EU pekade på att ytterligare […]

Världsunik föregångare inom hållbar vätgasproduktion och energilagringslösningar till Gateway Säve

Energibolaget Nilsson Energy, en pionjär inom grön vätgasproduktion, väljer att etablera sig på Gateway Säve. Här kommer man att utveckla och producera nyckelfärdiga containerbaserade system för energilagring och elförsörjning till bland annat fastigheter. Närheten till de andra aktörer inom hållbar mobilitet, och närheten till infrastruktur avgjorde valet av placering av etableringen. – Vi är otroligt […]